Stiftelsen Dam
Årsmøteseminar 2023

Digital strømming, med tilrettelagte kanaler for døve, synshemmede og hørselshemmede.

Årsmøteseminaret er vel overstått!

Takk til alle som deltok digitalt og testet ut tilrettelegging for flere brukergrupper samtidig sammen med oss.

Vi håper du er fornøyd med strømmingen, og vi håper på en tilbakemelding fra deg.