Ansatte

Morten Buan

Morten Buan

Daglig leder

Tone Grøttum

Tone Grøttum

Controller

Johanne Fossen

Johanne Fossen

Prosjektansvarlig

Stina Helmen

Stina Helmen

Teamleder for Hørselspedagogene

Sara S. Wiik

Sara S. Wiik

Hørselspedagog

Per Otto Dahl

Per Otto Dahl

Hørselspedagog

Vigdis F. Sveinsen

Vigdis F. Sveinsen

Hørselspedagog

Inger With

Inger With

Hørselspedagog

Karin Jansen

Karin Jansen

Fysioterapeut

Anders Olsvoll

Anders Olsvoll

IT / Webmaster

Turid Kjeldsen

Turid Kjeldsen

Regnskap

Anne Cathrine Vold Gran

Regnskap

Morten Buan

Daglig leder

Tone Grøttum

Controller

Johanne Fossen

Prosjektansvarlig

Stina Helmen

Teamleder for Hørselspedagogene

Sara S. Wiik

Hørselspedagog

Per Otto Dahl

Hørselspedagog

Vigdis F. Sveinsen

Hørselspedagog

Inger With

Hørselspedagog

Karin Jansen

Fysioterapeut

Anders Olsvoll

IT / Webmaster

Turid Kjeldsen

Regnskap

Anne C.V. Gran

Regnskap