Prosjekter

Vi har som mål å utvikle nye tjenester til personer med hørselsutfordringer, nye metoder og utvikle hørselsomsorgen i Norge. Målsetting for ethvert prosjekt er å skape en enklere hverdag for landets hørselshemmede. Dette gjør vi ved omfattende prosjektvirksomhet.

Våre søstervirksomheter HLF Rehabilitering og Briskeby videregående skole er arenaer der mange mennesker med ulike hørselsutfordringer deltar hvert år og dette gir oss en nærhet til praksisfeltet som er unik og nødvendig for utviklingsprosjekter.

Våre prosjekter

SmartHørsel

SmartHørsel er en app som er laget for tjenesteytere og pårørende til brukere av høreapparat. Appen tar for seg bruk, stell og vedlikehold av høreapparater fra de fleste leverandører.

Typebot

Typebot er et program til PC og Mac som produserer automatisk teksting i sanntid. Programmet er gratis å bruke, støtter over 30 språk og tilbyr direkteoversetting mellom to språk.

Felles ansvar: Hørselsrehabilitering i prosess med nærpersoner

Utvikle et kurstilbud med sikte på å styrke relasjonen i parforhold.

Flerkulturell nettside om hørsel

Utvikling av nettside om hørsel på seks ulike språk, kvalitetssikret med verifiserte språktolker.

Musikkglede er livsglede – Musikktrening for CI-brukere

Bruk av musikktrening for å gi CI-brukere gode musikkopplevelser og bedre taleoppfattelse i støy.

Nasjonal digital plattform for pasient- og pårørendeopplæring

Digitalisering av pasient- og pårørendeopplæringen innen hørsel ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Under koronapandemien har pasient og pårørendeopplæringen (PPO) på Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Lovisenberg diakonale sykehus ikke latt seg gjennomføre som normalt. Dette har ført til at nye høreapparatbrukere har mistet en viktig del av sin oppfølging i etterkant av høreapparattilpasning.

Se på meg! – en serie kortfilmer for hørselshemmede unge

Bedring av opplæringssituasjonen til barn og unge gjennom løsningsorienterte informasjonsfilmer.

Slik hører jeg – en film om ungdom og hørsel

Kortfilm av, med og for ungdom med nedsatt hørsel, for å motivere til å informere sine omgivelser om eget hørselstap.

Mange av våre prosjekter er støttet av Stiftelsen Dam. Støtten gjør at vi kan utforske og utvikle for å fremme god hørselsomsorg.

Gjennom prosjektene får vi stadig nye samarbeidspartnere både i og utenfor fagområdet hørsel, noe som gir fruktbare og spennende synergier.

Vi søker til Stiftelsen Dam gjennom vår eierorganisasjon HLF. 

Vi ønsker forskningsmiljøer, brukerorganisasjoner, leverandører innen hørselsområdet og andre velkommen til å ta kontakt!

HLF Utvikling as avvikles 1. mai 2024.

Alle tidligere ansatte i HLF Utvikling blir da ansatt i HLF Rehabilitering as. Hørselspedagogene fortsetter som en avdeling i HLF Rehabilitering.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.