Nasjonal digital plattform for pasient- og pårørendeopplæring

Digitalisering av pasient- og pårørendeopplæringen innen hørsel ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Under koronapandemien har pasient og pårørendeopplæringen (PPO) på Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Lovisenberg diakonale sykehus ikke latt seg gjennomføre som normalt. Dette har ført til at nye høreapparatbrukere har mistet en viktig del av sin oppfølging i etterkant av høreapparattilpasning.

For å bøte på dette har prosjektet digitalisert LMS-tilbudet på PPO innen hørsel ved Lovisenberg diakonale sykehus. Siktemålet har vært å gjøre tilbudet nasjonalt gjennom å produsere en en serie tekstede informasjonsfilmer. Prosjektet er et samarbeid mellom Lovisenberg diakonale sykehus og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester.

PPO vektlegger mestring og tilrettelegging samt kommunikative, psykososiale og praktiske konsekvenser av hørselstap. Dette innholdet vil bli videreført i prosjektet, bare i digital form.

Det ferdige resultatet er tilgjengelig for alle på HLF Briskebys YouTube-kanal, og kan sees her.

Ved å gjøre PPO digital når prosjektet ut til høreapparatbrukere over hele landet. Filmserien kan dessuten brukes av høreapparatformidlere i Norge om en del av oppfølgingen av pasienter og brukere.

HLF Utvikling as avvikles 1. mai 2024.

Alle tidligere ansatte i HLF Utvikling blir da ansatt i HLF Rehabilitering as. Hørselspedagogene fortsetter som en avdeling i HLF Rehabilitering.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.