Førstehjelp for
høreapparater

SmartHørsel er en app som er laget for tjenesteytere og pårørende til brukere av høreapparat.

Appen tar for seg bruk, stell og vedlikehold av høreapparater fra de fleste leverandører.

Appen er kostnadsfri

Utviklet i samarbeid med

Støttet av Stiftelsen Dam

Kanskje den viktigste appen du kan laste ned

Det vanligste og mest effektive hjelpemiddelet mot nedsatt hørsel er høreapparater.

Oversiktlig og tilgjengelig

I appen har du alltid tilgang til den mest aktuelle informasjon om stell, vedlikehold og serviceknutepunkter for dine høreapparater.

Av ulike årsaker klarer ikke alltid brukeren selv å håndtere sine egne høreapparater
Da er det jo veldig fint at du som pårørende eller helsearbeider klarer det!

Er en av disse deg?

Du jobber på eldresenter eller sykehjem
Du har barn med nedsatt hørsel
Du har eldre familie med nedsatt hørsel
Du er høreapparatbruker og vil lære om apparatene dine
Da bør du laste ned SmartHørsel