Felles ansvar: Hørselsrehabilitering i prosess med nærpersoner

Utvikle et kurstilbud med sikte på å styrke relasjonen i parforhold.

Nærpersoner er en viktig ressurs og støtte for personer med hørselsrelaterte utfordringer. Å leve med hørselsrelaterte utfordringer påvirker også relasjonelle forhold. Manglende eller utfordrende kommunikasjon kan skape sårbarhet, misforståelser og økt energibelastning. Vi vet at det kan oppleves utfordrende som nærperson, du kan føle deg hjelpeløs, kanskje vet du ikke helt hva den andre trenger og ikke lett å alltid være den støttende. For hvem blir vi som nærperson og partner?

Prosjektet skal utvikle et kurstilbud som kan styrke relasjonen i forholdet. Kurset vil rette oppmerksomhet på gjensidig forståelse og hvordan vi sammen kan skape gode mønster for god kommunikasjon. Trygghet til åpenhet er en forutsetning for å lykkes i hørselsrehabiliteringen og trygghet krever forståelse og støtte, og her kan nærpersoner utgjøre en stor forskjell. Vi definerer nærpersoner som en du lever tett på, over tid og i flere situasjoner.

Manglende forståelse hos partner og familie er det som skaper mest stress ved å være hørselshemmet. Misforståelse og kritikk fra nærpersoner som gjentas og treffer det mest private, din selvfølelse, er vanskelig å bearbeide. Det kan over tid utvikle seg til en negativ spiral av skam, skyldfølelse, frustrasjon og sinne.

HLF Rehabilitering as har siden 2008 gjennomført mestringskurs for flere diagnosegrupper innen hørsel. Målet for kursene er å mestre hverdagen i forhold til fortsatt aktiv samfunnsdeltagelse, familie og sosialt liv. Nærpersoner har per i dag mulighet til å delta på alle kurs ved HLF Rehabilitering as, men vi erfarer at tilbudet ikke blir benyttet og at både tema og varighet er noe av grunnen til lav deltagelse. Tilbud om nærpersonskurs har vært et uttrykt ønske fra brukere, nærpersoner og HLF Rehabilitering as i flere år. Vi ønsker at kurset skal bidra til bedre livskvalitet og bedre mestring av hverdagslivet.

Prosjektet vil teste gjennomføring av kurs over to dager, hverdag eller helg, og med søkelys på «parforholdet». Kurset legges opp med faglige presentasjoner i plenum med påfølgende parvise oppgaver. Deltakerne skal aktiv jobbe med endringsprosesser, konsekvensene av eksempelvis hørselstap, bevisstgjøring og mulighet for nye valg med mestringsstrategier som er bra for relasjonen. Vi skal teste verktøy for samtaleteknikker og kognitive modeller. Målet er å oppnå felles forståelse og innsikt i hverandres handlingsmønster knyttet til det å leve med hørselsrelaterte utfordringer, hva som kan føre til press i relasjonen og hvordan partnere kan spille på lag for å finne gode løsninger. Livet er at ting skjer, og spørsmålet er da hvordan vi enkeltvis og sammen håndterer det som skjer!

HLF Utvikling as avvikles 1. mai 2024.

Alle tidligere ansatte i HLF Utvikling blir da ansatt i HLF Rehabilitering as. Hørselspedagogene fortsetter som en avdeling i HLF Rehabilitering.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.