Flerkulturell nettside om hørsel

Utvikling av nettside om hørsel på seks ulike språk, kvalitetssikret med verifiserte språktolker.

Hvert år tilbyr HLF Rehabilitering as kurs og rehabilitering for omkring 700 deltakere. Svært få av deltakerne har innvandrerbakgrunn. Vi finner ikke en forklaringsmodell som tilsier at manglende deltakelse er naturlig, men vi kan tenke oss at årsaker kan være blant annet manglende helsekompetanse og/eller norskkunnskaper. I tillegg kan skam og stigma knyttet til egen funksjonsnedsettelse forhindre den enkelte i å søke hjelp. Forskning viser at ubehandlet hørselsutfordringer over tid gir økt risiko for ulike hverdagsplager, og også påvirker deltakelse i arbeidslivet og sosialt.

Prosjektets skal utvikle en nettside med informasjon og kunnskap om hørselsrelaterte utfordringer, hvor innholdet er oversatt til seks ulike språk. Primær målgruppe for nettsiden er personer med innvandrerbakgrunn som har redusert tilgang til norsk hørselsomsorg grunnet manglende norskkunnskaper. Sekundær målgruppe er fastleger, ØNH-spesialister, rådgivningskontorer for syn og hørsel, og andre aktuelle aktører innen hørselsomsorgen, som står i ansvar for å formide informasjon til denne målgruppen.

Nettsiden skal bidra til økt helsekompetanse blant de aktuelle og videre virke som en nyttig ressurs for helsepersonell.

Prosjektet er forankret hos HLF Rehabilitering as og HLF Utvikling as.

Dokumentasjon

Prosjektbeskrivelse:  «Flerkulturell nettside om hørsel»

HLF Utvikling as avvikles 1. mai 2024.

Alle tidligere ansatte i HLF Utvikling blir da ansatt i HLF Rehabilitering as. Hørselspedagogene fortsetter som en avdeling i HLF Rehabilitering.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.