Se på meg! – en serie kortfilmer for hørselshemmede unge

Bedring av opplæringssituasjonen til barn og unge gjennom løsningsorienterte informasjonsfilmer.

140 barn og ungdom pr. årskull har hørselstap, totalt i underkant av 3000 barn og unge i opplæringspliktig alder. Dette gjør hørselstap til en relativt sjelden diagnose i norsk skole, og kunnskapen om og forståelsen rundt utfordringen er tidvis liten.

I en kunnskapsoppsummering av nyere nordisk forskning på området, utført av NTNU for HLF, kommer det frem at barn og unge med hørselstap gjør det faglig dårligere enn sine jevnaldrende. Årsaken til dette er at skolen utformer sin faglige virksomhet med “normaleleven” som brukernorm. I tillegg er det behov for en større mulighet til kompetanseoppbygging og kunnskapsoverføring og arbeid med holdninger rundt inkludering av hørselshemmede elever. I en oppfølgende rapport fra samme fagmiljø ses det på faktorer som hemmer eller fremmer inkludering. Den største hemmende faktoren for inkludering som ble identifisert, er kunnskapsløshet. Rapporten fremhever at lærernes kompetanse på tilrettelegging og elevenes kunnskap om egen hørselshemming er avgjørende for om medvirkning skal fungere.

Prosjektet skal produsere fire kortfilmer: To kortfilmer skal vise hvilke utfordringer hørselshemmede ungdom møter i hverdagen, og to informasjonsfilmer skal ta for seg munnavlesning og hvordan ulike lyttesituasjoner påvirker taleoppfattelsen.

Film som medium er visuelt, auditivt, og det kan engasjerer oss følelsesmessig. Film kan også på en slående måte understreke et poeng. Vår erfaring med å produsere universelt utformet film og lydmateriell er at det gir en dypere forståelse av problemstillingene. Filmene er et medium som gir ulike faggrupper et effektivt verktøy i arbeidet med målgruppen unge med hørselstap både i prosjektperioden og i mange år etter endt prosjekt.

Prosjektet skal bidra til å bygge ned barrierer som er med på å ekskludere unge med hørselstap fra opplæringsarenaen og slik forebygge frafall.

Dokumentasjon

Prosjektbeskrivelse: «Se på meg!»
Filmer: Trykk her for å se filmene

HLF Utvikling as avvikles 1. mai 2024.

Alle tidligere ansatte i HLF Utvikling blir da ansatt i HLF Rehabilitering as. Hørselspedagogene fortsetter som en avdeling i HLF Rehabilitering.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.