Musikkglede er livsglede – Musikktrening for CI-brukere

Bruk av musikktrening for å gi CI-brukere gode musikkopplevelser og bedre taleoppfattelse i støy.

Hvert år opereres ca. 110 voksne med Cochleaimplantat (CI). Etter operasjon er lyttetrening nødvendig. Brukerne tilbys lyttetrening knyttet til tale, men få vet hvordan man kan trene for å gi brukeren gode musikkopplevelser, hvilket krever en annen metode. En konsekvens kan være at lytting til musikk blir en negativ opplevelse og for mange blir musikkglede et stort savn. De mister gleden ved å kunne nyte musikk og det samholdet musikk gir oss i hverdagen.

 

Hovedfokuset med musikktrening er ikke at man skal kunne høre musikk som før operasjon, men gi tilbake gleden av musikk. Ved å presentere nye måter å lytte til musikk, vil målet være å få positive opplevelser med musikk og erfare mestring. Et videre mål er at musikktreningen skal gi bedre taleoppfattelse i støy, som vi vet gjennom forskning at musikktrening kan bidra til. Økt musikkglede gir økt livsglede! Gjennom musikktrening skal deltakere kunne våge seg på å oppsøke musikk på nye måter.

 

For deltakerne i prosjektet, vil deltakelse skape opplevelser av fellesskap, glede og motivasjon for god utnyttelse av sin CI og på denne måte styrke psykiske helse og livsmestring.Vi skal gjennomføre musikktrening i grupper på seks deltakere per gruppe. Hver gruppe skal gjennomføre fem samlinger á to timer. På hver samling skal deltakerne gjennomgå oppgaver, dele erfaringer og opplevelser.

 

Mellom samlingene gis hjemmeoppgaver. Vi vil oppfordre deltakerne til å inkludere sine nærpersoner i hjemmeoppgavene. Avslutningsvis inviteres deltakerne (frivillig deltakelse) fra gruppene til å danne et kor for CI-brukere der de får satt sin musikktrening på prøve og vist sin musikkglede i praksis. Koret øver sammen seks ganger med profesjonell dirigent før en konsert avholdes. Kordelen av prosjektet bidrar til samhold og glede blant deltakerne. Konserten kan formidle den glede og stolthet deltakerne opplever etter musikktrening og felles korøvelser. For mange vil muligheten til å delta i kor tidligere ha vært lite realistisk, men gjennom motivasjon, musikktrening og CI-koret får de nå en arena for musikkglede i fellesskap.

Dokumentasjon

HLF Utvikling as avvikles 1. mai 2024.

Alle tidligere ansatte i HLF Utvikling blir da ansatt i HLF Rehabilitering as. Hørselspedagogene fortsetter som en avdeling i HLF Rehabilitering.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.