Hjem > Digital tilrettelegging

Digital tilrettelegging for hørselshemmede

Lurer du på hvordan du tilrettelegger for hørselshemmede digitalt? Vi hjelper deg med oppsett og bruk av programvare, eller tar hånd om alt av tilrettelegging for deg.

Konsultasjon er gratis!

Hvis noe er viktig, skal alle få det med seg.

Du har mest sannsynlig sett på pressekonferanser kringkastet på NRK under koronapandemien. Da har du garantert lagt merke til at hver pressekonferanse er godt tilrettelagt for døve og personer med nedsatt hørsel i form av tegnspråktolking og teksting.

Det er ikke bare regjeringens pressekonferanser som er viktige. Ditt budskap er også viktig – og vi vil at alle dine seere og lyttere skal få med seg alt det du sier.

Visste du at et oppsett likt det NRK hadde på sine sendinger av pressekonferanser er veldig enkelt å få til?

Med riktig programvare og kompetanse innen riktig bruk av det kan også ditt arrangement bli like godt tilrettelagt som NRK sine sendinger.

Tegnspråktolker, skrivetolker og andre som leverer selve tilretteleggingstjenesten innehar ikke alltid den tekniske kompetansen som skal til for å alene kunne levere tjenesten sin digitalt på en god måte – og det er der vi kommer inn.

Prosessen

Slik tilrettelegger vi, forklart steg-for-steg:

1

Konsultasjon

Vi snakker med deg og du forteller oss hva du trenger av tilrettelegging og når. Vi kartlegger dine behov og finner ut hva vi trenger å gjøre for å kunne bistå deg best mulig.
2

Tilbud

Vi finner ut hvor mye tid, utstyr og programvare vi trenger for å få planlegge, sette opp og utføre oppdraget og sender deg et tilbud.
3

Bestille tolk(er)

Tolker må bestilles fra Tolketjenesten; vi i HLF Utvikling verken formidler eller utfører tolkeoppdrag. Vi kan derimot være behjelpelige med å bestille tolker, og vi tar oss også av kommunikasjonen med tolkene som skal utføre oppdrag på ditt arrangement.
4

Opprette arrangement

Du oppretter arrangement på ønsket plattform (Zoom, Teams osv.) og sender oss nødvendig innloggingsinformasjon
Jeg mangler lyd/bildeutstyr
5

Hente ut lyd og bilde

På dagen(e) for arrangement logger vi på arrangementet ditt, og henter ut lyd og bilde fra møteplattformen ved hjelp av våre avanserte programmer. Vi importerer lyd og bilde til våre programmer, bearbeider det og kringkaster det til våre tilrettelagte kanaler.
6a

Tilrettelagte kanaler

Vi oppretter tilrettelagte kanaler med ulike former for tilrettelegging basert på deltakernes behov. Deltakere med behov for tilrettelegging får tilsendt lenker til de ulike kanalene.
Ett klikk
For å komme inn i våre tilrettelagte kanaler trenger ikke brukeren å oppgi innlogging eller -tilleggsinformasjon.
Uendelige kanaler
Vi kan opprette mange ulike kanaler som hver er tilrettelagt basert på unike behov
6b

Behandle og returnere

Hvis du ønsker å holde alle deltakerne på én og samme plattform kan vi behandle bildesignalet fra møteplattformen for så å sende det inn i møteplattformen igjen og sørge for at alle deltakerne kun ser vårt bearbeidede bilde.
Alt på ett bilde
Teksting, tegnspråktolking og annet vil da være tilgjengelig på ett og samme bilde.
Kun bildebehandling
For å unngå feedback og andre lydproblemer sender vi ikke lyd i retur.

Invitere deltakere

Vi inviterer deltakere som har behov for tilrettelegging til tilrettelagte kanaler der det serveres ditt innhold med tilpasset lyd og bilde etter deltakerens unike behov.

Hva kan vi bistå med?

Skrivetolking

(Teksting for hørselshemmede)

Tilgang på undertekster er essensielt for at en person med nedsatt hørsel skal få med seg det som sies.

Vi hjelper deg med å gjøre den digitale sammenkomsten tilgjengelig for personer med hørselsutfordringer ved å tilby skrivetolking.

Nedlastning og installasjon av påkrevd programvare
Oppsett av programvare
Sammenkoble lyd- og bildeutstyr med programvare
Opplæring i bruk av programvare
Fungerer på alle møte- og webinarplattformer

Bestille skrivetolk

Vi i HLF Utvikling verken uttøver eller formidler skrivetolkoppdrag. Bestilling av skrivetolk må gjøres via Tolketjenesten på NAV sin hjemmeside.
Får du ikke tak i skrivetolk?

Det er ikke alltid skrivetolker er tilgjengelige for oppdrag. Da kan man som en nødsløsning benytte seg av automatisk teksting.

Hvis din møteplattform ikke har innebygd automatisk teksting, kan vi hjelpe deg med å få på plass
automatisk teksting fra en tredjepart ved hjelp av våre egne løsninger.

Tegnspråktolking

Døve deltakere foretrekker tegnspråktolking fremfor å lese undertekster når de deltar på arrangementer. Vår løsning gjør det sømløst å delta på et digitalt arrangement hvis man har behov for tegnspråktolk.

Veilede tolken innledningsvis så hen er forberedt
Invitere tolk til eget tilrettelagt rom
Hente ut bildet av tolken
Trykke bildet av tolken oppå bilde fra arrangør
Bestille tegnspråktolk
Vi i HLF Utvikling verken uttøver eller formidler tegnspråkoppdrag. Bestilling av tegnspråk må gjøres via Tolketjenesten på NAV sin hjemmeside.

Lydforbedringer BONUS

Har du mye støy i rommet? Kanskje det skurrer litt fra mikrofonen? Eller, kanskje lydnivået fra utstyret ditt er ganske lavt?

 

Vi tilbyr direkte lydforbedringer via avanserte programmer for alle som deltar via våre tilrettelagte kanaler.

Skjer i sanntid
Fremhever stemmen
Kunstig lydforsterkning
Utjevning av lydfrekvenser (equalizing)

Synstolking BONUS

Har du blinde og/eller personer med nedsatt syn som skal delta på ditt digitale arrangement? Vi har en egen løsning for synstolking som vi kan bidra med.

Hva er synstolking
Synstolking går ut på at blinde og/eller personer med nedsatt synsevne får forklart muntlig hva som skjer av fysiske begivenheter på et arrangement eller på en film.
Bestille synstolk
Vi i HLF Utvikling verken uttøver eller formidler synstolkoppdrag. Bestilling av synstolk kan gjøres via hos MediaLT.

Dubbing BONUS

Har du personer som verken kan norsk eller engelsk som skal delta på ditt digitale arrangement? Vi har en egen løsning for dubbing som vi kan bidra med.

Hva er dubbing?
Dubbing går ut på at en tolk oversetter muntlig det som sies fra et språk til et annet. Dette kan skje både i sanntid og på innspilt materiale.
Bestille tolk
Tolking mellom norsk og fremmedspråk kan bestilles fra mange ulike leverandører. Vi kan være behjelpelige med å bestille dette.

La oss hjelpe deg med å gjøre ditt digitale arrangement tilgjengelig for alle

Vi har tilrettelagt og tilgjengeliggjort digitale begivenheter for deltakere med nedsatt hørsel helt siden starten av koronapandemien, og har god kompetanse innen bruk av programvare og samarbeid med tolker.