Hørselsfaglig kunnskap og utvikling

HLF Utvikling as har som mål å ligge i front på hørselsfeltet med en grundig kunnskapsbasert hørselsfaglig kompetanse.

Våre hovedområder

Hørselspedagogene

Tilbud til ungdom med nedsatt hørsel og fagpersoner som skal tilrettelegge

Vi skal drive nasjonal rådgivningstjeneste ut mot de videregående skolene, samt gjennomføre, videreutvikle og formidle kunnskap fra prosjekter. Det omfatter blant annet rehabiliteringsmetoder, teknologiske løsninger for teksting og mestringsutvikling, samt universell utforming av digitale plattformer.

Hva driver vi med for tiden? 🤔

App

SmartHørsel

Vi driver appen SmartHørsel som skal lære opp pårørende og helsearbeider i hvordan man håndterer og vedlikeholder høreapparater.

Rådgivning

Digital tilrettelegging

Vi hjelper deg med å tilrettelegge for personer med hørselsutfordringer på digitale arrangementer slik at de kan få best mulig utbytte av ditt arrangement.